خدمات ما

پرداخت هزینه مسابقات

ثبت نام مسابقات جشنوراه های نوروزی

کلاس های تقویتی


 پست الکترونیکی  DrDehghanNezhad@Stepkids.ir

 دکتر اکبر دهقان نژاد

 دریافت رزومه  سمت رئیس کمیته علمی
 سایر منابع  مدرک تحصیلی دکترا ریاضیات ( هندسه توپولوژی )

سوابق تدریس

تدریس در دانشگاههای علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب و شمال تهران، دانشگاه شاهرود
عضو هیات علمي دانشکده ریاضي دانشگاه یزد
تدریس و تحقیق در دانشگاه والنسین فرانسه در سال تحصیلي 2006 الي 2007
عضو هیات علمي دانشکده ریاضي دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران از سال 4717 الي ادامه دارد
مدیر فرهنگي دانشکده ریاضي دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران از مهر 4711 الي ادامه دارد.
سرپرست تیم دانشجویي دانشکده ریاضي دانشگاه علم و صنعت ایران در سي و نهمین مسابقه ریاضي دانشجویي كشور
سرپرست تیم دانشجویي دانشکده ریاضي دانشگاه علم و صنعت ایران در چهلمین مسابقه ریاضي دانشجویي كشور
مدیر گروه ریاضیات دانشکده ریاضي دانشگاه یزد 1387الي 1389
مدیر گروه ریاضي محض دانشکده ریاضي دانشگاه یزد 1389الي 1391
مدیر دفتر روابط علمي و بین المللي دانشگاه یزد 1391الي 1393
عضو كار گروه جذب دانشکده ریاضي دانشگاه یزد
دبیر اجرایي همایشهای دانشگاه یزد
بعنوان دبیر اجرایي كلیه همایشهای دانشگاه یزد، مشاركت در انجام همایشهای انجام شده در دانشگاه یزد
عضو شورای سیاست گزاری توسعه آموزش عالي در دانشگاه یزد
عضو شورای پژوهشي دانشگاه یزد

شرکت در همایش ها

A. Dehghan Nezhad, "Tangency of fuzzy topological ", The 10th Seminar on Math. Analysis and Application, Department of Mathematics, Vali-e-Asr University, Rafsenjan, February 9&10 (2000).

A. Dehghan Nezhad, " The Seventeen type of two-dimensional periodic patterns in Islamic-Persian Art ",International conference of mathematics for All, Kordestan University, Kordestan, Iran, 10 & 11 July (2000) (Persian).

B. Davvaz, A. Dehghan Nezhad, "Chemical examples in hypergroups", The 31th Iranian Mathematics Conference, University of Tehran, Iran, 27-30 August (2000).
A. Dehghan Nezhad, "A relationship between classical tessellation and three manifolds", First Seminar on Geometry and Topology, 14 & 15 January 2001, Tabriz, Iran.

A. Dehghan Nezhad, "Research in mathematical methods of the existing geometrical designs and applications in Islamic-Iranian art tiling", Second Congress of History of Iranian Architecture and Urbanism, Bam citadel, Kerman, Iran, April 14-18 (1999), (Persian).

A. Dehghan Nezhad, "Fuzzy Sg-compact set in fuzzy topological spaces", The 11th Seminar on Math. Analysis and Application, Iran, Yazd University, Yazd, February 3 & 4, 5 (2001).

A. Dehghan Nezhad, " The concept to three-manifolds in graph theory ", The International Conference in Graph Theory, The University of Auckland, New Zealand, 10- 16 Dec (2000).

Participation in l'Ecole C.I.M.P.A. de Marrakech, (Maroc), " Géométrie et Topologie Différentielle; Géométrie Algorithmique ", 17-29 Mai (2004).

A. Dehghan Nezhad, "Hypergroupe et applications ", Conference in Lamav, The University of Valenciennes, France, 21 June (2006).

Akbar Dehghan Nezhad, "An introduction on cohomological equation and Cohomology-free ", The 38th Annual Iranian Mathematics conference, 3-6 September 2007, University of Zanjan, Iran, 308-310.

Akbar Dehghan Nezhad, " On the cohomological equations for some solvmanifolds", Extended Abstracts of 39th Annual Iranian Mathematics Conference 24-27 August 2008, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, I.R.Iran.

Akbar Dehghan Nezhad, "The leafwise Dolbeault cohomology on some solvmanifolds ", Eight seminar of differential equations dynamical systems and their applications , Isfahan University of technology, Isfahan, Iran, July 19-21, 2008, (124-127).

A. Dehghan Nezhad, " The 17 wallpaper groups ", The 10th Iranian Mathematics Education Conference, Yazd, Iran, Aug. 2008.

Akbar Dehghan Nezhad and Arefeh Torki Bioki, "A Generalization of the Zig-Zag Lemma", The 22th Iranian Algebra Seminar, 31-2Jan-Feb 2012, University of Sabzevar, Iran.

مقالات و طرح های پژوهشی

A. Dehghan Nezhad, "A study of existing geometrical designs in historical buildings of Islamic-Iranian buildings in carpeting Mathematics", Centre of Researches of University of Yazd, Yazd, Iran, October 1999 (Persian).

B. Davvaz, M. Ali Iranmanesh, A. Dehghan Nezhad, M. Farshi,"Hyperstructure and hypergroups", Centre of Researches of University of Yazd, Yazd, Iran, April 2000 (Persian).

M.Farshi, S.M. Vaezpour, A. Dehghan Nezhad, " Study of patterns fractal tilling", Centre of Researches of University of Yazd, Yazd, Iran, 2001 (Persian).

A. Dehghan Nezhad, "A relationship between classical tessellation and three manifolds", Centre of Researches of University of Yazd, Yazd, Iran, October 2001.

A. Dehghan Nezhad and B. Davvaz,"Universal hyperdynamical systems", Centre of Researches of University of Yazd, Yazd, Iran, December 2008.

A. Dehghan Nezhad, "On the cohomological equations for some real solvmanifolds", Centre of Researches of University of Yazd, Yazd, Iran, December 2008.

A. Dehghan Nezhad, "Application of algebraic hyperstructure theory in chemistry", Centre of Researches of University of Yazd, Yazd, Iran, December 2011.

 

 

 پست الکترونیکی

 

 شماره تماس

 

 آدرس پستی

 دسترسی سریع

 info@maherangroup.ir    02191015564    شهر شیراز، محله بلوار قدوسی غربی ، کوچه 3/1الف قدوسی غربی ، کوچه ((شهبازی فر)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
استعلام گواهی
نشریه داخلی

کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ می باشد .

صفحه نخست
گفتگوی زنده
ارتباط با مسئولین
آدرس پستی